Algemene voorwaarden

 1. Merrie-begeleiding kan op ons station na telefonische afspraak.
  Merries worden begeleid voor rekening en risico van de merrie-eigenaar.
 1. Sperma van onze hengsten kan iedere dag besteld worden voor 8u30. Bij bestelling vragen wij de gegevens van de merrie (kopie van het paspoort) en het adres van de eigenaar.
  Voor verzending van sperma naar het buitenland dient men rekening te houden met de aanvraag voor EU-verzenddocumenten. (zie bestellingen)
 1. De verzendkosten voor het sperma alsook de kosten van de EU-verzenddokumenten zijn volledig ten koste van de merrie-eigenaar.
 2. Het dekgeld dient vereffend te worden wanneer de merrie 3 maanden drachtig is.
 3. Bij niet-drachtigheid dient men een schriftelijke gustverklaring van de dierenarts voor betreffende merrie te bezorgen ten laatste op 1 oktober 2022.
 4. Het sperma mag enkel gebruikt worden voor betreffende merrie en mag niet gebruikt worden voor een andere merrie zonder overleg met de hengstenhouder.
 5. Het sperma mag niet doorverkocht worden.
 6. Gebruik van sperma voor embryo-transplantatie dient gemeld te worden aan de hengstenhouder, evenals het aantal bekomen embryo’s.
 7. Door bestelling van sperma van onze hengsten, verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart zich akkoord met de dek-en betalingsvoorwaarden.
 8. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt het factuurbedrag verhoogd met aanmaningskosten en boeterente evenals eventuele incassokosten.
 9. Protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.
 10. De rechtbanken van Tongeren zijn alleen bevoegd om uitspraak te doen in alle eventuele geschillen, waarbij enkel de Belgische wetgeving geldt.
 11. U aanvaardt uitdrukkelijk onze verkoops- en betalingsvoorwaarden van het ogenblik dat u ons een bestelling toevertrouwd.
 12. Hengstenhouderij & KI-Station “ ’t Winkenshof” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins